• 1397/3/22

      10:22:41

    سلام خداقوت ، عکسی که از ترامپ به عنوان انزوای امریکا انداختید بر عکس نشون میده مابقی مقامات در حال التماس کردن و مستاصل موندن در مقابل ترامپه!!