• 1397/4/26

      9:13:39

    آقای ریس جمهور اگه اطرافیان شما و سرمایه داران اقدام به بر هم زدن اقتصاد جامعه با خرید ارز و طلا نمودند خواهشا این را به مردم تعمیم ندهید چون مردم به خدایی که می پرستید فقیر و فقیر و فقیرتر شدند و کاسبان جزو کارگران همه بیکار و خانه نشین . کاش در بین مردم بودید و می دیدید که چه به روز مردم اوردید !!!