• 1396/7/29

      9:36:12

    سلام شما رو خدا اینهایی که یارانه ناچیز را توی سرمردم می زنن بگین کاربزرگی انجام ندادید به فکر روزقیامت باشین جواب مردم بدین به خاطرخون شهدا صورت خود را باسیلی سرخ نگه می دارن جلوی خانوادشان آبروداری می کنن.