• 1396/12/8

      11:23:19

    چه خوب است دولت به قشر حقوق بگیر بن کالا بدهد . بدین وسیله از تولید ایرانی خمایت می نماید. و فرهنگ خرید کالای ایرانی جایگزین کالای خارجی می شود .