• 1397/4/26

      9:25:1

    مشکل مابرجام نیست ریشه تمام مشکلات مملکت فساد , رشوه در سطح بعضی از سیاسیون و وزرا و نمایندان مجلس است یعنی دقیقا همان کسانی که باید مشکلات را حل کنند خودشان مشکل دارند.