• 1397/4/19

      11:21:5

    آیا فحشا فقط رقصیدنه؟دزدی و اختلاس و دروغ چی به حساب میان؟ چرا کسانی که حق خوری میکنن دستگیر نمیشن؟! آیا قوانین اسلام مختص افراد عادیه؟