• 1397/6/17

      10:26:45

    سلام علیکم ملت بزرگ و انقلابی ایران از تمامی رسانه ها و نهادها خواهان شفافیت در مجلس شورای اسلامی و تصویب قوانین شفاف سازی هستند.