• 1396/11/7

      10:20:28

    باسلام . چرا دولت تدبیر وامید حتی از پس یکی از مشکلات روز مره مردم بر نمی اید عجب هرج ومرجی شده و هیچ کس به داد مردم نمی رسد گناه ما چیست از ارزاق مایحتاج مردم گرفته تا وارد کنندگان ماشین خودشان قیمت تعیین میکنند وهیج مرجعی هم رسیدگی نمی کند به کجا میبرند مارا که خودمان خبر نداریم؟؟