• 1397/2/23

      9:8:58

    شما رو به قران ببینین چه مملکتیه؟ هر روز همه چیز داره گرون میشه. ماشین، طلا، لبنیات و مواد غذایی اخه یعنی چی؟ بازارم که هر روز خرابترازدیروز . بانکها هم که همچنان پوست مردمو میکنن یکی به داد مردم برسه مردیم بخدا.