• 1396/10/21

      10:28:20

    لطفن جلوی این بی حجابی ها رو بگیرید این چه اسلامیه.که آزادیش مثل اروپاشده.طلاق مد شده.اگه کسی کسی رو نخواست به راحتی چند بار جدا میشه.ایذر زیاد شده.چی بگم.!