• 1397/3/10

      10:15:40

    سلام چراسیستم بانکی کشور هرروز مشکل داره قانون میزنه همش کارمزد بگیره؟