• 1396/7/25

      12:1:47

    باسلام چرا وام بانک مسکن ۲۰ ساله و با کارمزد ۴درصد و اقساط ماهیانه۵۰۰هزار تومان برای جوانان حساب نمی شود تا همه صاحب خانه شوند