• 1397/11/3

      12:22:22

    همه چیز به اندازه کافی گران شده اگه نرخ جدید بنزین اجرایی بشه تورم چند برابر می شود