• 1396/11/17

      10:51:57

    این دولت به هر نحوی شده از جیب مردم برداشت میکنه . با عناوین مختلف در قبوض مثل آبونمان ، مالیات، خدمات مستمر، درآمد عمومی دولت، هزینه خدمات مبتنی بر محتوا، الان هم به تازگی ۲۵ تومان بابت تراکنش و اعلام مانده حساب بانکی. واقعا خسته نباشید .