• 1397/11/3

      12:19:6

    سلام ایا شورایی که بیسواد هست میتونه برای روستا کار بکنه ؟! شورای روستای ما سه نفرشون زیر دیپلم هستن!!!