• 1397/4/24

      9:52:30

    برای گرفتن یک گواهی نامه باید صدجا پول بدی همش یک کنار. 2 تا پیام از1100 میاد باید بابت هر پیام 150تومن بدی . 150تومن؟؟ بابت هرپیام؟؟ زورنیس؟؟ دقیقا این پول توجیب کی میره؟؟