• 1397/4/19

      11:26:47

    سلام. من باز نشسته ی فرهنگی دو میلیون میگیرم. ده درصد حقوقم اضافه شد ه. چرا مسوولین خلاف واقع می گویند. دو میلیون کف حقوق است .با مدرک فوق لیسانس این حقوق من است.