• 1397/4/19

      11:25:44

    سلام؛ برای قطره فلج اطفال برا بچه دوماهم هربهداشتی میرم میگن فعلا تحریم هستیم قطره نیست باسلامت مردم بازی می کنند