• 1396/8/23

      14:43:40

    سلام ، با درآمد برجی ۸۰۰ ت و ۲ فرزند و مستاجری واقعا خسته شدم ، شرمنده زن و بچه ام شدم از بس گفتن اینو بخر و پول نداشتم.