• 1397/8/26

      11:36:25

    جناب روحانی وقتی تونستید دلار ۱۴۰۰۰هزارتومنی رو از روی کالاهای ایرانی بردارید و ترامپ های داخل کشور رو از بین ببرید بعد لبخند از موفقیت بزنید