• 1397/6/17

      10:32:33

    مردم عزیز ارز، سکه و طلا نخرید، غرق بشیم همه باهم غرق میشیم.