• 1397/4/4

      11:56:7

    آقای ریس جمهور ، نمایندگان مجلس ، حتی گرانی سیفی جات و میوه جات را هم نمی توانید کنترل کنید ؟ گرجه فرنگی 35000 ریال ، خیار 32000ریال، و.... اینقدر جلسه و بحث نکنید ، به مردم کمک فوری کنید