• 1397/9/8

      10:49:23

    اگر اقای ظریف وزیرخارجه نمی شد وبرای منافع ایران تلاش نمی کرد الان امریکا در مورد برنامه خارجه ایران حرف اول را می زد..پس استیضاح وزیر خارجه بیهوده است وکار درستی نیست؟