• 1397/3/21

      10:33:59

    امیدوارم‌ برو بچه‌های ‌ تیم‌ ملی‌ فوتبال‌ کشورمان ‌در رقابت‌های ‌جام‌ جهانی‌‌ روسیه‌ با توپ‌ پُر وارد‌ اینگونه‌ میادین ‌‌‌شوند!