• 1396/7/18

      10:57:48

    میخواستم از دولت مردانمون خواهش کنم اینقدر با وعده های پوچ از قبیل وام 3 ملیونی ، سبد کالا ، سهام عدالت و .... مردم رو دلخوش نکنن تا از روال زندگی عادیمون خارج نشیم :از طلا شدن پشیمان گشته ایم. ممنونم