• 1396/7/18

      10:59:1

    درود بر قالیباف که گفت این چهار درصدی ها خیلی پر رویند واقعا درست گفت اون از فریدون و این هم از برادر جهانگیری