• 1397/4/26

      9:11:55

    شهروندی ‌پیامک‌ زده‌ و گفته: آسفالت‌ برخی ‌ا زمعابر و خیابانهای‌ شهر وصله ‌پینه‌ است‌. زگیل:مگه‌ خیابانهای ‌شهرمان ‌‌کیف‌ وکفش‌ وپارچه‌ و لحاف‌ و تشک ‌است ‌که‌‌‌ دچار وصله‌ پینه‌ شده ‌است؟!