• 1396/10/21

      10:35:54

    چرا فکری نمیکنید... با گرانی اجناس داریم سوء تغذیه میگیریم. خرید شیر و لبنیات گوشت قرمز. حالا تخم مرغ مدتهاس حذف کردیم . چی بخوریم ها؟ با 800تومن حقوق آبدارچی بودن. خانوار4نفر. قبضای نجومی پراز آبونمان. به کجابرسم؟ سهام عدالتم تعلق نگرفته یارانم حذف کنید بمیریم دیگه