• 1397/5/6

      9:51:44

    اگر می خواهند وزرا را عوض کنند پیشنهاد می کنم از قشر جوون انتخاب کنند تا هنوز راه و چاه اختلاس را یاد نگرفته باشند و مخارجشان زیاد نشده باشد.