• 1397/9/15

      12:10:3

    روحانی میگه ایستادگی برابر دشمن زخمی شدن داره ؛ قبول! ولی چرا فقط مردم پایین دست زخمی بشن. اول از حقوق خودت، وزرا، روسا و کارمندان رده بالا شروع کن لطفا