• 1397/10/3

      11:19:26

    بعد از اتفاق بسیار تلخی که در مدرسه دخترانه در زاهدان افتاد کمترین کاری که مسوولین مربوطه از وزیر گرفته تا مدیران استانی و محلی باید میکردن؛ این میتونست باشه که باید استعفا میدادند.