• 1396/12/8

      11:4:8

    به عنوان مادر یک بچه اوتیسم از تصویب لایحه کمک هزینه دارو در مجلس خوشحال نشدم زیرا مشکل اصلی ما هزینه های توانبخشی (آموزش, کاردرمانی ذهنی وجسمی, گفتاردرمانی, ورزشی و...است نه چهارقلم داروکه خارجیشو بیمه قبول نداره