• 1397/11/3

      12:20:8

    سلام، ایران فقط تهران نیست. چرا در شهرستان ها عرضه گوشت تنظیم بازار وجودندارد؟ پیگیری کنید لطفا.